Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home3/noavar11/public_html/wp-content/plugins/add-search-to-menu/includes/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
مقایسه برخی ویژگیهای گازهای متان، بوتان و پروپان – پاک انرژی
Loading…
مقایسه برخی ویژگیهای گازهای متان، بوتان و پروپان


همانگونه که میدانیم، وجود منابع غنی و سرشار گاز طبیعی از یک طرف و زیرساخت شبکه گسترده لوله کشی گاز طبیعی در کشور از طرف دیگر، باعث شده تا دسترسی ایرانیان به این حامل انرژی پاک و ارزان، در بیشتر نقاط کشور به بهترین شکل ممکن امکان پذیر باشد.

مقایسه کلی برخی خواص گاز طبیعی با فرمول CH4 با گازهای مایع نظیر گاز بوتان با فرمول C4H10 و گاز پروپان با فرمول C3H8، بیانگر این واقعیت است که اگر در صنعت کشور، گاز طبیعی به نحوی جایگزین گازهای مایع مورد مصرف در صنعت کشور شود، خدمت شایانی به محیط زیست، صنعت و اقتصاد کشور نموده ایم و البته مزایای این جایگزینی محدود به موارد ذکر شده نخواهد بود.

برای توضیح بهتر این موضوع، برخی موارد تفاوت مهم بین این سه گاز در قالب جدول زیر خدمتتان ارائه می شود:

 

جدول مقایسه ای گازهای متان، پروپان و بوتان
نام حامل انرژی متان پروپان بوتان
فرمول شیمیائی CH4 C3H8 C4H10
ارزش حرارتی Kcal/m3 8,600 22,200 28,500
میزان انتشار گاز CO2  ناشی از احتراق سیال 6.53% =~ 67.0%
نفوذ و آلوده سازی آبهای زیر زمینی ندارد دارد دارد
فراوانی منابع زیاد بسیار کم بسیار کم
قیمت بسیار پایین بالا بالا
شبکه لوله کشی گسترده دارد ندارد ندارد
هزینه حمل و نقل ندارد دارد دارد
شکل حامل انرژی در شرایط محیط گاز گاز گاز

 

موارد فوق در شرایطی است که قیمت FOB گاز مایع تقریبا معادل با بنزین است، درصورتی که قیمت گاز طبیعی به مراتب ارزان قیمت تر از سایر انواع انرژی می باشد.

بعبارت دیگر، دولت برای توزیع گاز مایع در داخل کشور، نیاز به پرداخت یارانه دارد.علاوه بر این، توزیع گاز مایع در سطح کشور، خود نیاز به هزینه های گزاف بسته بندی، حمل و نقل، کارگر و ... دارد.