Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home3/noavar11/public_html/wp-content/plugins/add-search-to-menu/includes/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
معایب استفاده از کپسول گاز مایع در صنعت – پاک انرژی
Loading…

 

معایب استفاده از کپسول گاز مایع در صنعت


کپسولهای گاز مایع که معمولا با نسبتی از گازهای پروپان و بوتان پر می شوند، تاکنون منشاء اثر بسیاری در صنعت بوده اند. این کپسولها در کنار خدماتی که تاکنون به صنعت ارائه داده اند، معایب و ایراداتی نیز داشته اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می نماییم:

 

 • عدم وجود سیستم های ایمنی خودکار بر روی کپسولهای گاز مایع و در نتیجه خطر نشت، انفجار و آتش سوزی
 • انفجار پذیری و ریسک آتش سوزی و انفجار در صورت بروز هر گونه حادثه
 • الزام واحد صنعتی به ذخیره سازی بیش از حد کپسول گاز مایع در واحد صنعتی خود (در حدود دو برابر) و در نتیجه افزایش میزان خطر
 • کاهش حجم و در نتیجه کاهش فشار گاز خروجی از کپسولهای گاز مایع (LPG)  در حین مصرف
 • عدم یکنواختی حرارت تولید شده بویژه در فرآیندهایی که انجام آنها زمان بر می باشند، بدلیل کاهش فشار و حجم گاز داخل کپسول گاز مایع
 • عدم امکان استفاده همزمان چند اوپراتور از یک کپسول گاز مایع
 • نیاز به تعویض مکرر کپسول گاز مایع و در نتیجه الزام به صرف هزینه اضافی بابت کارگر و حمل و نقل علاوه بر قیمت کپسول گاز مایع
 • عدم امکان استفاده از حدود 5 تا 10 درصد از حجم کل گاز باقی مانده در کپسول گاز مایع، بدلیل کاهش فشار داخلی کپسول گاز مایع و در نتیجه اتلاف انرژی
 • قیمت بالاتر کپسول گاز مایع در مقایسه با گاز طبیعی شهری
 • عقیم ماندن عملیات حرارتی بدلیل اتمام گاز کپسولهای گاز مایع (LPG)  در حین انجام کار و در نتیجه ایجاد ضرر و زیان احتمالی
 • وجود مشکلات فراوان برای تامین کپسول گاز مایع خصوصاً در فصل زمستان
 • کاهش شدید راندمان کپسول گاز مایع در فصل سرما بدلیل کاهش فشار داخلی کپسول گاز مایع و یخ زدگی آن

  موارد فوق، تنها برخی از مشکلاتی است که مصرف کنندگان کپسولهای گاز مایع (LPG) بویژه در صنایع کوچک و متوسط با آن درگیر می باشند.